Dagens eiendom

Opparbeidet og asfaltert eiertomt på xx mål med tilknyttet strandlinje på xxx meter. Et marinaanlegg med 100 båtplasser er under planlegging. Eiendommen har et stort vekst potensiale for videre næringsutvikling og meget gode håndteringsarealer for lasting/lossing med store kjøretøy.