FREMTIDSPLANER

Offentlig og privat næringsvirksomhet på østlandet har i flere år “skreket” etter attraktive og sentralt beliggende kombinasjonslokaler. Fremtidens analyser viser at dette enorme behovet ikke vil bli mindre.