Nøsted Brygge

Holdingselskapet Nøsted AS har kjøpt opp eiendom og bygningsmasse i området rundt gamle Nøsted Bruk / Svelvikveien. Selskapet arbeider kontinuerlig med renovering av eksisterende bygningsmasse med tilknyttende bygg. Drammen Næringsparker AS er et av datterselskapene til Nøsted AS, hvis formål er å drive utleie av lokaler til næringslivskunder.